Małgorzata Jakubczak

w 1984 ukończyłam wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim.
Specjalizuję się w doskonaleniu umiejętności psychospołecznych osób dorosłych, wiele lat pracowałam jako specjalista w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, centralnej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Ministra Edukacji.

W The Institute for Mindfulnesss Based Approaches Niemcy/Szwajcaria uzyskałam w 2009 roku, jako pierwsza Polka certyfikat trenera / nauczyciela MBSR ( Mindfulness Based Stress Reduction) – programu opracowanego w Uniwersytecie Medycznym w Massachusetts przez zespół pod kierunkiem profesora Jona Kabat-Zinna. Systematycznie prowadzę kursy MBSR.

Prowadzę Polski Instytut Mindfulness (www.polski-instytut-mindfulness.pl), powołany do szkolenia kadr zajmujących się profesjonalnie prowadzeniem kursów MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Misją Instytutu jest zapewnienie najwyższych standardów edukacyjnych w procesie przygotowania i doskonalenia trenerów/nauczycieli MBSR oraz opracowywanie i realizowanie programów szkoleniowych we współpracy z wiodącymi specjalistami europejskimi.
Organizuję w Polsce szkolenia dla nauczycieli MBSR we współpracy z The Institute for Mindfulnesss Based Approaches.
Jestem wykładowczynią i mentorką nauczycieli MBSR w The Institute for Mindfulnesss Based Approaches.

Należę do międzynarodowej organizacji pokojowej Zenpeacemakers, Polskiej Wspólnoty Pokoju.

Opracowuję i realizuję programy szkoleniowe z obszaru psychoedukacji, profilaktyki i promocji zdrowia. Prowadzę liczne szkolenia: warsztaty, treningi, kursy adresowane do klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Jestem autorką książki "Rozwijanie uważności na co dzień".